News

October 1 2021

Gabriel Calabuig, nou doctorand a GlobaLS i membre del projecte “The Novel as a Global Form”

Gabriel Calabuig s’ha incorporat recentment a la UOC i al grup de recerca GlobaLS com a doctorand a temps parcial i a l’equip de treball del projecte “The Novel as Global Form. Poetic Challenges and Cross-border Literary Circulation“, liderat per Neus Rotger i Marta Puxan-Oliva (Universitat de les Illes Balears).

Sota la direcció de Rotger i de Puxan-Oliva, Calabuig està realitzant una tesi doctoral on analitza el desplaçament forçós entre els espais en la literatura contemporània a causa de l’anomenada “violència global”. L’estudi se situa en el nou marc dels estudis literaris globals i té la voluntat de contribuir a les recents investigacions sobre la novel·la global dins del projecte que lideren les seves directores de tesi.