Equip

Investigadors

Coordinadora de GlobaLS, Professora Investigadora ICREA, i IP del projecte ERC StG MapModern – “Xarxes Socials del Passat”

Diana Roig-Sanz

Diana Roig-Sanz és professora investigadora ICREA (febrer 2021-) i investigadora principal del projecte finançat pel Consell Europeu d’Investigació ERC StG MapModern – “Social Networks of the Past. Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959” (Referència del contracte: 803860).

També és la coordinadora del Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS) y la investigadora principal (juntament amb Laura Fólica) de la línia de recerca de la línia de recerca

Ha realitzat estades de recerca en institucions tan reconegudes com el Centre for Translation Studies de la Universitat Catòlica de Lovaina, l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine de l’École Normale Supérieure de París, el departament d’Estudis Europeus i Interculturals de La Sapienza, i l’Amsterdam School for Cultural Analysis a Holanda.

Els seus interessos de recerca es centren en la història cultural i els estudis literaris globals, així com en la sociologia de la traducció amb una perspectiva d’humanitats digitals. Els seus projectes s’han basat en una línea de recerca consistent i fructífera sobre la transferència cultural i la circulació de béns culturals, mirant de qüestionar i revisar interpretacions prèvies que puguin desenvolupar aproximacions noves i originals.

Bibliografia seleccionada

Roig-Sanz, Diana y Laura Roig-Sanz, Diana i Laura Fólica. “Big Translation History. Data Science Applied to Translated Literature in the Spanish-speaking World, 1898-1945”, Translation Spaces, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 1-29.. https://doi.org/10.1075/ts.21012.roi.

FólicaFólica, Laura, Diana Roig-Sanz, i Stefania Caristia (Eds.). Literary Translation in Periodicals. Methodological Challenges for a Transnational Approach. John Benjamins, 2020, 401 pp.

Roig-Sanz, Diana, and Jaume Subirana (eds.). Cultural Organisations, Networks and Mediators in Contemporary Ibero-America. Routledge, 2020, 333 pp.

Roig-Sanz, Diana. “Specialization and Institutionalization: The Transnational Professionalization of European Literary Criticism during the Interwar Period”. Cultural and Social History, vol. 17, no. 1, 2020, pp. 29-48.

Rotger, Neus, Diana Roig-Sanz, i Marta Puxan-Oliva. “Historicizing the Global: An Interdisciplinary Perspective”.Número especial del Journal of Global History, introducció i edició de Neus Rotger, Diana Roig-Sanz i Marta Puxan-Oliva, vol. 14, no. 3, 2019.

Roig-Sanz, Diana, i Reine Meylaerts (eds.). Literary Translation and Cultural Mediators in ‘Peripheral’ Cultures: Customs Officers or Smugglers? Palgrave Macmillan, 2018, 373 pp.

Roig-Sanz, Diana, i Reine Meylaerts. “Edmond Vandercammen, Médiateur Culturel: Le Monde Hispanique et le Réseau du Journal des Poètes”. Lettres Romanes, vol. 70, no. 3-4, 2016, pp. 405-433.

Roig-Sanz, Diana. Bourdieu Después de Bourdieu. Arco Libros, 2014, 396 pp.

ORCID