Equip

Investigadors

Laura Fólica

Laura Fólica és investigadora postdoctoral als Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i a l’IN3.

És membre del Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS per les seves sigles en anglès) i investigadora principal (juntament amb la Diana Roig-Sanz ) de la línia de recerca sobre Fluxos Globals de Traducció. També és membre del projecte ERC StG MapModern – “Social Networks of the Past. Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959” (Referència del contracte: 803860).

Els seus àmbits de treball són la sociologia de la traducció, els estudis llatinoamericans, les publicacions periòdiques i les humanitats digitals. Actualment analitza la traducció literària en un corpus de diaris iberoamericans, utilitzant eines digitals i mineria de dades des d’una perspectiva transnacional i a gran escala.

Ha publicat més d’una trentena d’articles i de capítols de llibres en relació amb la traducció literària des d’una perspectiva històrica i sociològica. Ha traduït llibres per a editorials iberoamericanes enfocades a les humanitats i les ciències socials d’autors com P. Casanova, R. Chartier, E. Roudinesco, G. Sapiro, J.-M. Schaeffer, E. Traverso, entre d’altres.

Bibliografía seleccionada

Fólica, Laura, Diana Roig-Sanz, i Stefania Caristia (eds.). “Towards a Transnational and Large-Scale Approach to Literary Translation in Periodicals”. Translation in Periodical Publications. Theoretical Problems and Methodological Challenges for a Transnational Study, John Benjamins, 2020, pp. 1-17.

Fólica, Laura, Diana Roig-Sanz, i Stefania Caristia (eds.). Literary Translation in Periodicals. Methodological Challenges for a Transnational Approach. John Benjamins, 2020, 401 pp.       

Fólica, Laura, i Ventsislav Ikoff. “Between the Local and the International: Antonio Aita and Gómez Carrillo at the International Institute for Intellectual Cooperation (1936-1941)”. Cultural Organizations, Networks and Mediators in Contemporary Ibero-America, editat per Diana Roig-Sanz i Jaume Subirana, Routledge 2019, pp. 247 – 271.

Fólica, Laura. “De Ubú-Franco a Ubú-Pujol: Dos Adaptaciones Satíricas en Cataluña Durante la Transición”. El Teatro de Protesta. Estrategias y Estéticas Contestatarias en España (1960-1980), editat per Natalia Ruiz, i Laurie-Anne Feuillet, L’Harmattan, 2019, pp. 213-224.

Fólica, Laura, yRamón Lladó. “Fictional Turn in Translation Studies”. Special issue of Doletiana. Translation Journal, editado por Laura Fólica and Ramón Lladó, vol. 7, 2019.

Fólica, Laura. “De Vanguardias Moderadas a Heterodoxas: La ‘Patafísica de Alfred Jarry en la Prensa Literaria Española y Argentina del Siglo XX”, Artes del Ensayo. Revista Internacional sobre el Ensayo Hispánico, no. 2, 2018, pp. 101-121.