Equip

Investigadors

Professora agregada (UOC-IN3)

Neus Rotger

Neus Rotger és professora agregada dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigadora principal, juntament amb Marta Puxan-Oliva, del projecte finançat per la Agencia Estatal de Investigación “The Novel as Global Form. Poetic Challenges and Cross-border Literary Circulation” (PID2020-118610GA-I00/AEI/ 10.13039/501100011033).

Dins del Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS per les seves sigles en anglès), coordina la línia de recerca sobre La Novel·la Global.

Ha estat investigadora visitant al Center for the Study of the Novel (Stanford University), al Centre de Recherche de Littérature Comparée (Université Sorbonne-Paris IV) i al Department of Rhetoric (University of California, Berkeley).

Els seus interessos de recerca es centren en la literatura comparada, els estudis literaris globals i la teoría y la història de la novela moderna i contemporània. Les seves publicacions han aparegut en revistes com Revue de Littérature Comparée, Studies in the Novel o Journal of Global History, i en premses universitàries com Peter Lang i Amsterdam University Press.

Bibliografia seleccionada

Rotger, Neus, i Marta Puxan-Oliva. “The Novel after the Global Turn: Decentered Perspectives from the Spanish Literary Field”. Studies in the Novel, vol. 53, no. 3, 2021. Forthcoming.

Rotger, Neus. “The Novel as Theory of History. Early Modern French Theories of Historical Writing”. Revue de Littérature Comparée, no.3, 2020, pp. 255-269.

Rotger, Neus, Diana Roig-Sanz, i Marta Puxan-Oliva. “Towards a Cross-disciplinary History of the Global in the Humanities and the Social Sciences”. Journal of Global History, vol. 14, no. 3, 2019, pp. 325-334.

Rotger, Neus, Diana Roig-Sanz, i Marta Puxan-Oliva. “Historicizing the Global: An Interdisciplinary Perspective”.Special issue of Journal of Global History, introduced and edited by Neus Rotger, Diana Roig-Sanz and Marta Puxan-Oliva, vol. 14, no. 3, 2019.

ORCID