Actividades

Seminarios doctorales

19 Marzo 2021, 12:00 am

Virtual,

Organizador

GlobaLS

Seminarios GlobaLS
Seminarios proyecto ERC StG - MapModern
Seminarios doctorales
Congresos

Seminari doctoral XV. Seminari d’Escriptura de Pablo Suárez-Mansilla

El proper divendres 19 de març de 2021, de 12-14h (CET), el Pablo Suárez-Mansilla ens presentarà un capítol de la seva tesi al Seminari d’Escriptura, on tindrem l’oportunitat de llegir i discutir alguns aspectes de la seva recerca, que s’ocupa d’analitzar la crítica cinematogràfica a l’espai luso-hispà de principis del segle XX.

> Per a més informació i accés a les lectures, contacteu amb Cristina Sánchez (csanchezsanchez3@uoc.edu), responsable de comunicació de GlobaLS