La nostra recerca

La Novel·la Global

Investigadores Principals

Neus Rotger

Aquesta línia de recerca se centra en la novel·la com a forma global. Amb l’objectiu de proposar una història global del gènere que estudiï els períodes i espais literaris transnacionals més determinants, es busca investigar l’emergència i les transformacions de la novel·la moderna i contemporània a les seves articulacions amb Europa i el món.

L’abast de la investigació es nodreix de la literatura comparada i la teoria literària i abarca des de l’anàlisi transnacional de la història de la novel·la, analitzada al llarg del temps (a la longue durée) i amb una atenció especial pel problema del canvi històric, fins a l’anàlisi de la novel·la i les representacions de l’espai, avaluant els nous temes, les formes i les trames de la novel·la global.

Aquesta línia de recerca també contribueix als debats contemporanis sobre el lloc de la novel·la dins dels cànons i models teòrics de la literatura mundial, atès que manté una perspectiva crítica sobre el rol que se li atribueix a la novel·la a les narratives i processos històrics de la globalització.