Actividades

Seminarios doctorales

29 Enero 2021, 12:00 am

Virtual,

Organizador

GlobaLS

Seminarios GlobaLS
Seminarios proyecto ERC StG - MapModern
Seminarios doctorales
Congresos

Seminari doctoral XIV. Seminari d’Escriptura d’Elisabet Carbó

El proper divendres 29 de gener de 2021, a les 12h, l’Elisabet Carbó presentarà un capítol de la seva tesi al Seminari d’Escriptura, on tindrem l’oportunitat de llegir i discutir alguns aspectes de la seva recerca sobre la institucionalització de la cultura iberoamericana a través de les xarxes intel·lectuals que es van crear al voltant de la Lliga de Nacions.

> Més informació a GlobaLS-Comunicació: csanchezsanchez3@uoc.edu